DirectX 10.1

Ta strona zawiera informacje o instalacji najnowszej wersji sterowników DirectX 10.1 pobieranych przy pomocy narzędzia do aktualizacji sterowników DirectX.

DirectX 10.1 sterowniki to małe programy umożliwiające Twoim sprzętom Oprogramowanie komunikację z danym oprogramowaniem systemu operacyjnego. Posiadanie aktualnego oprogramowania DirectX 10.1 zapobiega awariom i optymalizuje wydajność sprzętu i systemową. Korzystanie z przestarzałych lub uszkodzonych sterowników DirectX 10.1 może spowodować błędy systemu, usterki lub awarię komputera lub sprzętu. Ponadto, zainstalowanie błędnych sterowników DirectX może nawet pogorszyć te problemy.