DirectX 12

DirectX 12, dostępna tylko jako integralny element systemu Microsoft Windows 10. Oferuje możliwość przesyłania przez procesor kilku komend jednocześnie do karty graficznej, tym samym umożliwia efektywniejszą komunikację pomiędzy tymi dwoma kluczowymi komponentami, co przekłada się na zwiększoną wydajność.

DirectX to zestaw funkcji API (Application Programming Interface), wspomagających generowanie grafiki dwuwymiarowej i trójwymiarowej, dźwięku oraz innych zadań, związanych najczęściej z grami komputerowymi oraz aplikacjami multimedialnymi. DirectX składa się z paru komponentów, odpowiedzialnych m.in. za obsługę grafiki, nagrywanie oraz odtwarzanie dźwięku, odtwarzanie plików multimedialnych, wspomaganie komunikacji w grach sieciowych oraz za przetwarzanie danych, pochodzących z urządzeń peryferyjnych, takich jak myszka czy gamepad.

DirectX 12 stanowi rozwinięcie istniejącego od kilkunastu lat interfejsu programistycznego. Przynosi on kilka znaczących zmian, które mają przynieść zwiększoną wydajność oraz większą elastyczność w obsłudze sprzętu. Dzięki możliwości jednoczesnego przesyłania kilku komend z procesora do karty graficznej, możliwe jest wykonanie większej ilości operacji graficznych, zwłaszcza tzw. operacji rysowania obiektów. Szacunkowe wzrosty wynoszą około 20% więcej niż w przypadku DirectX 11.

DirectX 12 for game: cheats, codes, maps, saves, tips